Velkommen til KILDER.dk

KILDER.dk er et webbaseret undervisningsmateriale rettet mod historieundervisning i folkeskolens ældste klasser.

Materialet er inddelt i to dele. En introducerende del, der lægger op til fælles diskussion i klassen. Samt en lang række opgaver baseret på kildemateriale, som kan løses enkeltvis eller i grupper.

Her på siden er der adgang til indholdet i den introducerende del, samt til forskellige øvr. materialer som lærervejledning og en kildesamling, hvor alle de kilder der er brugt i materialet et samlet. Opgavedelen kan kun tilgås fra Flash-sitet.