Forstå kilden - Foto

Postkort Sorø


Spørgsmål til kilden
1. Hvad er det for en kildetype?
2. Hvem er kildens afsender?
3. Hvornår er kilden lavet eller nedskrevet?
4. Er kilden en første- eller andenhåndskilde?
5. Hvem er modtageren?
6. Hvad står der/viser kilden?
7. Hvad er forfatterens mål med kilden?
8. Hvad er kildens synsvinkel eller tendens?
9. Hvilken historisk begivenhed kan kilden belyse?


Kilde: Sorø Lokalhistoriske arkiv.