Læringsformer


Kilder.dk som spil

Kilder.dk kan bruges i en spilmæssig sammenhæng hvor det primært er konkurrenceelementet, der er vigtigt. Her er det motiverende, at ”spilleren” kan måle sine resultater altså, at der kommer en feedback på ens arbejde; gerne overfor andre deltagere.

I kilder.dk er det primært læreren samt de andre elever der skal give tilbagemeldinger om hvorvidt ”spilleren” har løst opgaverne på optimal vis. Vælges ”spil-tilgangen” er det lærerens opgave, at fungere som “gamemaker” og fokus skal ligge på den afsluttende præsentation af ”spillernes” opgavebesvarelser og bedømmelse af denne – ”Hvem har lavet den bedste opgavebesvarelse?”.


Kilder.dk som Cooperativ-learning materiale

Kilder.dk kan også vælges ud fra en Cooperative Learning tilgang. Vælges denne tilgang ligger fokus på deltagernes aktive samarbejde herunder;

  • Samtidig interaktion – at flest mulige er aktive samtidig
  • Positiv indbyrdes afhængighed – at deltagerne samarbejder
  • Individuel ansvarlighed – at de hver især tager ansvar på sig
  • Lige deltagelse – at de bidrager lige meget til arbejdet.