2. verdenskrig


Tyskertøser


Formål
Opgavens formål er at gøre eleverne bevidste om afsender-modtager forhold, ved selv aktivt at producere noget til en målgruppe.

Opfylder følgende fælles mål (historie)
 • Sortere, vælge og redigere information til et bestemt formål
 • Citere og referere korrekt fra forskellige kilder.

Opgaven
Der skal designes en plakat. Eleven skal bruge de dertil valgte billeder og tekstfelter til at skabe en plakat, der har til formål at give et mere nuanceret forhold til “tyskertøser”.

Materiale
Fotos, artikler, karikatur, uddrag m.m. Det er her oplagt at supplere med yderligere kildemateriale fra biblioteket, leksikons og internettet f.eks: Film om 2.verdenskrig “100 års barndom. 1940-1950”

Lærerens rolle
At facilitere opgaven, så eleverne bruger deres viden om problematikken til at kommunikere et budskab.
 • Læreren er fra et reklamebureau og skal kun bruge en plakat. Eleverne skal fremlægge hvorfor netop deres plakat skal bruges.
 • Elever skal samarbejde om at lave en plakat med et budskab. De skal derefter hænges op i klassen.

 • Tidsforbrug: 1-2 lektioner

  Eleverne kan også lave plakaterne i word, publisher eller et andet program, for at få frie rammer


  Good guys - Bad guys


  Formål
  Opgavens formål er at sætte eleven i stand til, på baggrund af kildemateriale, at afgøre hvem der var helte og skurke i 2. verdenskrig.

  Opfylder følgende fælles mål (historie)
  • Søge oplysninger i forskellige medier og kunne bearbejde disse oplysninger og vurdere deres kildeværdi.
  • Kunne sammenligne egne livsbetingelser med foregående slægtleds og diskutere, hvilke forhold der er ens, hvilke der er forskellige og baggrunden herfor.

  Opgaven
  Ud fra kilderne skal eleverne afgøre om en person er en “good guy” eller en “bad guy” samt give en begrundelse hvorfor det ene eller andet er tilfældet.

  Materiale
  Fotos, artikler, karikatur, uddrag m.m. Det er her oplagt at supplere med yderligere kildemateriale fra biblioteket, leksikons og internettet f.eks: Film om likvideringer under 2.verdenskrig “med ret til at dræbe"

  Lærerens rolle
  At facilitere opgaven, så eleverne kommer omkring forskellige typer kilder og begrunder de forskellige valg fornuftigt.
 • Læreren er gamemaker (dommer) og opstiller en konkurrence for de bedste valg og begrundelser.
 • Læreren bruger opgaven som en samarbejdsøvelse, hvor eleverne starter selv, sammenligner resultater 2 og 2, bagefter 4 og 4 og derefter i plenum.

  Tidsforbrug: 1-3 lektioner
 •  

  Skal betjenten fyres


  OBS: Vær opmærksom på at sværhedsgraden i denne opgave!!!

  Formål
  Opgaven vil ”provokerer” eleverne til kildekritisk forståelse via at skulle argumentere for og imod i en sag som ved en nærmere gennemgang har flere perspektiver. Disse perspektiver er sandsynligvis præget af nutidens historiesyn, der derfor sættes på prøve igennem faste roller i sagen og i en fælles diskussion.

  Opfylder følgende fælles mål (historie)
  • Give eksempler på, at en periodes fremherskende værdier og holdninger kan forklare afgørende begivenheder og samfundsforandringer
  • Søge oplysninger i forskellige medier og kunne bearbejde disse oplysninger og vurdere deres kildeværdi
  • Anvende kildekritiske begreber og diskutere med hvilken sikkerhed, fortiden kan beskrives

  Opgaven
  Eleverne skal påtage sig rollen som advokat enten for eller imod betjenten.
  1. De to hold sætter sig ind i deres sag med hjælp fra kilderne
  2. Der udarbejdes argumenter med hjælp fra kilderne
  3. Retssagen føres med henholdsvis for og imod ud fra kilderne
  4. Der opsummeres i en upartisk diskussion i plenum, hvor det ikke længere gælder om at få ret.

  Materiale
  Fire fotos af betjenten eller tiden omkring 2. Verdenskrig. Fire artikler om betjenten. Tre webartikler om politiets rolle under 2. Verdenskrig.

  Lærerens rolle
  Gamemaker som skal forklare reglerne for eleverne og fungere som ”overdommer/ordstyre” i retssagen, hvis dette bliver nødvendigt. Facilitere en opsummering i plenum.

  Tidsforbrug: ca. 3 lektioner