Ung før og nu


Festen


Formål
Opgavens primære formål er at gøre eleverne bevidste om afsender-modtager forhold, ved selv aktivt at producere noget til en målgruppe

Opfylder følgende fælles mål (historie)
 • Sortere, vælge og redigere information til et bestemt formål
 • Citere og referere korrekt fra forskellige kilder.

Opgaven
Der skal designes en plakat med talebobler og en fest-reportage. Eleven skal bruge de dertil valgte billeder og tekstfelter til at skabe en plakat, der har til formål at give stemningsrapport fra festen. Reportagen kan laves som en skriftlig opgave, hvor eleverne skal være opmærksomme på de genrekendetegn der er i reportage skrivning og det sprogbrug der var på den tid.

Materiale
Fotos, artikler, karikatur, uddrag m.m. Det er her oplagt at supplere med yderligere kildemateriale fra biblioteket, leksikons og internettet f.eks: dr.dk/skole/Historie/1960erne/Ungdomsliv

Lærerens rolle
 • At facilitere opgaven, så eleverne bruger deres viden om problematikken til at kommunikere et budskab.
 • Læren er fra et reklamebureau og skal kun bruge en plakat. Eleverne skal fremlægge hvorfor netop deres plakat skal bruges.
 • Elever skal samarbejde om at lave en plakat med et budskab. Den skal derefter hænges op i klassen

 • Tidsforbrug: 1-3 lektioner


  Klassebilleder


  Formål
  Denne opgaves formål sigter mod at gøre eleverne bevidste om visuelle skiftende kendetegn gennem tiden. Dette sker hovedsagligt gennem klassebilledet som er både underholdende, vedkommende og velkendt for de fleste elever.

  Opfylder følgende fælles mål (historie)
  • Opsøge viden om fortiden i forskellige typer medier
  • Søge oplysninger i forskellige medier og kunne bearbejde disse oplysninger og vurdere deres kildeværdi

  Opgaven
  I opgaven skal eleverne finde frem til i hvilet årti seks forskellige klassebilleder er blevet taget i. Dette skal ske ved hjælp af kilderne, som varierer fra video-interview med en modeekspert til billeder eller reklamer taget gennem forskellige årtier. Der skal desuden knyttes tre kendetegn til hvert årti billederne sættes til.

  Materiale
  22 forskellige billeder fra forskellige navngivne årtier. 5 video-interviews med en mode ekspert. Det er her oplagt at supplere med yderligere kildemateriale fra biblioteket, leksikons og internettet f.eks.: Forskellige radioudsendelser fra alle årtierne

  Lærerens rolle
  Læreren kan facilitere opgaven gennem en fælles gennemgang, og kan stå for efterbehandlingen, da denne opgave giver ikke automatisk rigtige svar og begrundelser. Alternativt har læreren lavet et løsningsark på forhånd. Efter opgaven er løst, kunne man tage en snak om tidstypiske kendetegn for moden ud fra egne erfaringer eller tale om, hvad det næste er som bliver in eller yt.

  Tidsforbrug: ca. 2 lektioner

   

  Aktivisterne


  Formål
  Opgavens formål består i at lade eleverne sætte deres kildekritiske forståelse i spil via at argumenter for eller imod en sag som tager udgangspunkt i nogle lokale unges liv og ønsker fra 1970, men som kan trække paralleller helt frem til nutiden i f.eks. rydningen af Ungdomshuset eller Søminen. De forskellige syn på sagen kunne tænkes, at blive præget af de unges sympati for andre unge og sættes derfor på prøve igennem faste roller for og imod og i en fælles diskussion.

  Opfylder følgende fælles mål (historie)
  • Give eksempler på, at en periodes fremherskende værdier og holdninger kan forklare afgørende begivenheder og samfundsforandringer
  • Søge oplysninger i forskellige medier og kunne bearbejde disse oplysninger og vurdere deres kildeværdi
  • Anvende kildekritiske begreber og diskutere med hvilken sikkerhed, fortiden kan beskrives

  Opgaven
  Eleverne skal påtage sig rollen som advokat enten for eller imod de unge.
  1. De to hold sætter sig ind i deres sag med hjælp fra kilderne.
  2. Der udarbejdes argumenter med hjælp fra kilderne.
  3. Retssagen føres med henholdsvis for og imod ud fra kilderne.
  4. Der opsummeres i en upartisk diskussion i plenum, hvor det ikke længere gælder om at få ret.

  Materiale
  Et interview med beboer fra Sorø. Fire interviews med KU formand. Tre interviews med aktivist. Otte artikler/fotos om/af det besatte hus.

  Det er her oplagt at supplere med yderligere kildemateriale fra biblioteket, leksikons og internettet f.eks.:
  Film om bosætter i København
  Film om bz´er i 1980

  Lærerens rolle
  Gamemaker som skal forklare reglerne for eleverne og fungere som ”overdommer/ordstyre” i retssagen, hvis dette bliver nødvendigt. Facilitere en opsummering i plenum.

  Tidsforbrug: ca. 3 lektioner